بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/23
کل خالص ارزش دارائی ها 267,408,374,035 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,194,747 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,194,747 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,198,640 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 223,820

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/09/15

مدیر صندوق:

سبدگردان سهم آشنا

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي (سهامي خاص)

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه تمدن

مدیر ثبت:

كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

ساناز ذبيحي طاري، زهرا فرجي شربياني، سحر باقري

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار

مدیر اجرا:

موسسه غيرتجاري بنياد غيردولتي علم و فناوري مصطفي